Младежки форум - 2007 : Традиции и новаторство в българската унгаристика


  • Проведен на 18 май 2007 г. в рамките на Втори българо-унгарски научен форум

Доклади


СПЕЦИАЛНОСТ "УНГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ": КРАТКА ИСТОРИЯ И ЦЕЛИ

Христина Соколова / ІІІ курс (2007)


ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ "УНГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ"

Десислава Стоянова / ІІІ курс (2007)


УНГАРИЯ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ПЪРВОКУРСНИЦИТЕ

Екатерина Георгиева / І курс (2007)